Vergoedingen

De vergoeding van de GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De GGZ is onderverdeeld in de Generalistische Basis-GGZ en in de Gespecialiseerde GGZ.

Generalistische Basis-GGZ

Hierin worden mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek behandeld. De zorgvraagzwaarte bepaalt welke zorg iemand krijgt.

De Generalistische Basis-GGZ en bestaat uit vier zogeheten prestaties: Kort, Middellang, Intensief en Chronisch. Allen worden vergoed vanuit de basisverzekering als u een naturapolis heeft en uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Als de behandelaar geen contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar dan wordt de behandeling vergoed voor 60% tot 80%. Als u een restitutiepolis heeft mag u elke behandelaar kiezen die u wilt en krijgt u een 'marktconforme' vergoeding. Vraag bij uw verzekeraar na welk percentage dat is.

Marloes Schmeitz behandelt hoofdzakelijk in de Generalistische Basis GGZ.

Gespecialiseerde GGZ

Psychotherapie die voorheen in de Tweede lijn plaatsvond wordt vanaf 2014 de Gespecialiseerde GGZ. Dit is veelal meer langdurige zorg die is gericht op patiŽnten met ernstige psychische problemen.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij naast een verwijsbrief van uw huisarts uw verzekeringsgegevens nodig. Tevens dienen wij voor aanvang van de behandeling uw identiteit vast te stellen en BSN (Burgerservicenummer) vast te leggen.

Verwijzing

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de POH (Praktijkondersteuner Huisarts of u ook meteen doorverwijzen naar de BGGZ of naar de GGGZ. Ook bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen doorverwijzen.

Bepalend bij de keuze tussen de kortere Basis- en de langere Gespecialiseerde GGZ is de zogeheten zorgzwaarte.

Psychologenpraktijk Vught heeft uitgebreide digitaal ondersteunde mogelijkheden om uw huisarts te ondersteunen bij het bepalen van de zorgzwaarte en bij de keuze tussen BGGZ en SGGZ.

Partner-relatiebehandeling, gezinsproblematiek en arbeidsgerelateerde problematiek wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Wel is er vergoeding mogelijk voor een partner die als onderdeel van de behandeling meekomt voor een aantal sessies. Ook de zogeheten aanpassingsstoornis komt niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Heeft u een verzekering afgesloten met een zorgverzekeraar waarmee uw psycholoog geen contract heeft dan krijgt u een nota van uw behandelaar. (zie ook onder zorgverzekeraars).

De zorgverzekeraar is dan verplicht u minimaal 60% van dit bedrag uit te keren. Dit geldt voor de eerste vijf zittingen en voor de vergoeding van de eventueel door u afgesloten aanvullende verzekering.

Het tarief voor een dubbelconsult relatietherapie per duo € 190,- . Dit zijn maximumtarieven. Met verschillende verzekeraars zijn percentages van dit tarief afgesproken die schommelen rond de 90% van het maximum.

Specialistische GGZ

Theo Adriaens, Thea Sikkema, Joanie Hamacher, Marit Boven en Jolanda Poelakker behandelen hoofdzakelijk in de Specialistische GGZ.  Indien u een afspraak heeft met een van deze therapeuten dan heeft u in de regel een verwijzing voor de Specialistisch GGZ nodig van uw huisarts/verwijzer. 

Bent u verzekerd bij een maatschappij waarmee uw psychotherapeut een overeenkomst heeft, dan krijgt u de behandeling meestal volledig vergoed afgezien van het eigen risico. (zie ook onder zorgverzekeraars voor een overzicht van afgesloten contracten per behandelaar).

Het verplichte eigen risico bedraagt met ingang van 1 januari 2017 € 385,- per jaar tenzij u met uw zorgverzekeraar een hoger bedrag bent overeengekomen. Is uw eigen risico nog niet opgebruikt op het moment dat uw behandelaar de behandeling declareert bij uw verzekering, dan factureert uw zorgverzekeraar het (resterende) eigen risico aan u.

Bent u verzekerd bij een maatschappij waarmee uw behandelaar onverhoopt geen overeenkomst heeft dan krijgt u mogelijk toch een gedeelte vergoed via de restitutieregeling. U krijgt van ons de rekening en u betaalt deze zelf. Het bedrag declareert u vervolgens bij uw zorgverzekeraar. Uit uw polis blijkt hoeveel u van het bedrag terugkrijgt.

Behandelaars in zowel de Gegeneraliseerde Basis GGZ als de Specialistische GGZ declareren de zorg niet meer per sessie, maar in de vorm van een DBC: Diagnose Behandel Combinatie. Dit betekent dat de vergoeding wordt opgebouwd aan de hand van de diagnose, de aard van de behandeling, de directe tijd (het directe contact met de patiŽnt in de spreekkamer, telefonisch of via de email) en de indirecte tijd (de tijd die is besteed aan administratie, verslaglegging, overleg ed.).

Als u van de zorgverzekeraar het overzicht van de factuur krijgt dan zult u deze gegevens terugvinden. Als u bijvoorbeeld van de afspraak van een uur maar 45 minuten 'binnen' bent geweest, dan is 15 minuten indirecte tijd gefactureerd. Behandeltijden liggen altijd tussen minimale en maximale grenzen (bv 250 - 800 minuten). Het bedrag tussen deze behandeltijden is dan hetzelfde. Als u bijvoorbeeld 5 gesprekken van een uur (=300 minuten) heeft gehad, dan is het factuurbedrag hetzelfde als wanneer u 13 gesprekken (=780 minuten) zou hebben gehad (in dit geval bij de DBC Depressie).

Voor een overzicht van de meest gehanteerde door de NZA landelijk vastgestelde tarieven klik hier.

Op de pagina Zorgverzekeraars vindt u de namen van de ziektekostenverzekeraars waarmee een of meerdere psychologen van Psychologenpraktijk Vught een contract hebben. www.kiesbeter.nl

Leertherapie en supervisie

Theo Adriaens en Thea Sikkema zijn erkend als leertherapeut en supervisor. (o.a. voor de VGCt). Het tarief bedraagt € 95,- per sessie.

Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt

Betaalt u de behandeling (deels) zelf, dan kunt u de details bespreken met betreffende behandelaar.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de aanvullende vergoedingen van de diverse verzekeringen kunt u de website bezoeken.