Er is ruimte voor een leuke collega die zich bij ons collectief wil aansluiten. Wij zijn drie enthousiaste GZ/klinisch psychologen/psychotherapeuten met ieder een eigen praktijk. We verwelkomen graag een nieuwe collega GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, relatietherapeut of psychiater in onze praktijk in Vught. Wil je je eigen praktijk starten of verder vorm geven in een leuke groep van ervaren collega’s die ingebed zijn in een netwerk van verwante collega’s en huisartsen, neem dan contact met ons op door te bellen naar Psychologenpraktijk Vught 073 – 684 1822 of mail ons: info@psychologenpraktijkvught.nl

2022 Per 31 december 2022 vervalt de erkenning van Psychologenpraktijk Vught als praktijkopleidingsinstelling. Derhalve kunnen wij helaas geen vervolg geven aan onze opleidngsactiviteiten.

2022 In november 2022 gaat Niels Popelier zijn opleiding tot psychotherapeut elders vervolgen.

2022 In november 2022 gaat Mariël Holtermans haar opleiding tot psychotherapeut elders vervolgen.

2021 In maart 2021 heeft Eva Mulders haar opleiding tot psychotherapeut succesvol afgesloten.

2021 In januari 2021 is Drs. Niels Popelier, GZ-psycholoog, zijn 3-jarigeopleiding tot psychotherapeut gestart.

2021 In januari 2021 is Mariël Holtermans, GZ-psychologe, haar 3-jarige opleiding tot psychotherapeut gestart.

2020 In december 2020 heeft Jolanda Poelakker haar opleiding tot psychotherapeut succesvol afgesloten.

2019 In december 2019 heeft Dorine Heiden haar opleiding tot psychotherapeut succesvol afgesloten.

2019 In juni 2019 is er een samenwerkingsverband aangegaan met het Willemshuys voor het opleiden van psychotherapeuten

2019 In 2019 is er een samenwerkingsverband aangegaan met het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen in Nijmegen voor het opleiden van psychotherapeuten. Er bestond al een samenwerking met Rino-Zuid

2019 In februari 2019 is onze geliefde college Ina Krijgsman na een ziekbed van enkele maanden overleden

2018 In december 2018 heeft Dorine Heiden haar opleiding tot psychotherapeut vervolgd bij Psychologenpraktijk Vught in verband met de ernstige ziekte van onze collega Ina Krijgsman. Ze was hiervoor in opleiding in Oisterwijk.

2017 In april 2017 is Drs. Eva Mulders, psychologe, haar opleiding tot psychotherapeut gestart.

2017 In april heeft Drs. Joanie Hamacher haar opleiding succesvol afgesloten.

2017 In januari 2017 is Drs. Jolanda Poelakker, psychologe, haar opleiding tot psychotherapeut gestart.

2017 In januari 2017 is Drs. Marijke Verhoeven, Klinisch psychologe, begonnen als praktijkopleider.

2016 In de loop van 2016 is de praktijk met positief resultaat gevisiteerd door de LVVP, NIP en door Rino Zuid.

2015 In januari 2015 is Drs. Marit Boven, psychologe, haar opleiding tot psychotherapeut gestart.

2014 In 2014 heeft Drs. Laura Merillas – DeFuentes de opleiding tot psychotherapeut succesvol afgesloten.

2013 In december heeft Drs. Mark Bakker de opleiding tot psychotherapeut succesvol afgesloten.

2013 In april is Drs. Joanie Hamacher, psychologe, gestart met haar opleiding tot psychotherapeut.

2012 Reeds enige jaren maakt Psychologenpraktijk Vught gebruik van een interactieve website om de gegevensuitwisseling tussen cliënt en behandelaar te bevorderen. In 2012 krijgen wij de mogelijkheid om via Telepsy een aantal gelicenceerde vragenlijsten online af te nemen en de resultaten ook terug te koppelen naar de cliënt.

2012 In september 2012 is Psychologenpraktijk Vught Opleiding gevisiteerd door Rino zuid. Resultaat hiervan is dat er een erkenning als opleidingsinstelling is voor een periode van vier jaar.

2011 Per 1 januari 2011 is Psychologenpraktijk Vught Opleiding een samenwerking aangegaan met de Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman in Oisterwijk. Mevrouw Krijgsman werkt als praktijkbegeleider in de opleiding voor psychotherapie.

2010 Per 1 januari 2010 is Psychologenpraktijk Vught Opleiding erkend als opleidingsplaats voor psychotherapie. Vanaf die tijd worden twee ervaren psychologen en VGCt geregistreerde gedragstherapeuten verder opgeleid tot psychotherapeut.